top of page
ג'ואן בנא משרד עורכי דין - הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

המשרד מלווה ומייצג חייבים ונושים, פרטיים, חברות וארגונים, בהליכי הפטר מחובות והוצאה לפועל,

לרבות ביטול הגבלות ועיקולים והסדרת חובות.


• הגשת התנגדויות לביצוע שטרות ומשכונות
• פתיחת תיקים נגד חייבים בהוצאה לפועל
• ניהול תיקי חדלות פירעון בהוצאה לפועל
• הסדר חוב מול בנקים וגופים ציבוריים
• ביטול הגבלות בהוצאה לפועל
• ייצוג חייבים בהוצאה לפועל
• צו תשלומים בהוצאה לפועל
• הסדר חובות והסדר נושים
• ייצוג זוכים בהוצאה לפועל
• הליכי גבייה וגביית חובות
• ביטול עיקולים בהוצל"פ
• איחוד תיקים בהוצל"פ
• עיכוב יציאה מהארץ
• עיכוב/ביטול

 

עורך דין הוצאה לפועל מתמחה בסיוע ללקוחות להתמודד מול גובי חובות ונושים. במקרים רבים, הוא מסייע ללקוחותיו להגיע להסדר חובות עם הנושים על בסכומים נמוכים בהרבה מגובה חובותיהם. כמו כן, הוא מייצג אנשים שנאבקים עם חובות בכרטיסי אשראי, הלוואות וכיוצא בזאת.

יחד עם זאת, הסדרי חובות הוא רק מרכיב אחד בתחומי אחריות עורך דין הוצאה לפועל – עורך הדין מכיר את החוק ומסייע בהגנה על אנשים שנקלעו לחובות מפני שיטות גביית חובות בלתי הוגנות ושאינן חוקיות, אשר מקשות על חייו את בעל החובות ואף פוגעות ביכולת התעסוקה שלו. יתר על כן, עורך הדין יכול גם להגן עליכם אם אתם נתבעים על ידי נושים או גובי חובות. והוא אף מדריך גם את לקוחותיו בכל האפשרויות שלהם להתמודדות עם חובות מכבידים, וממליץ על חלופות להסדרים, כגון הגשת בקשה לפשיטת רגל, איחוד תיקים בהוצאה לפועל וכיוצא בזאת.

זכות זו של הגשת בקשה לפריסה נוגעת לחייב שאינו יכול לשלם, בין את כל החוב ובין את חלקו, או מסיבה כלשהיא אינו יכול לעמוד בצו תשלומים. במקרה זה החייב יחל מידית בתשלום החוב על פי הסדר התשלומים שהוא מציע בבקשתו לפריסה מבלי להמתין להחלטת הרשם בבקשה.


איחוד תיקים במסגרת הוצאה לפועל
חייב שנפתחו נגדו בהוצל"פ יותק מתיק אחד, רשאי לבקש לאחד את כל התיקים לתיק אחד (לא ניתן לאחד תיק מזונות עם תיקים אחרים). הגשת הבקשה לאיחוד תיקים אינה מפסיקה באופן אוטומטי את ההליכים המתנהלים נגד החייב.
על החייב לשלם במעמד הגשת הבקשה ובכל חודש תשלום חודשי של 3% מכלל החובות בכל התיקים המאוחדים.


הסדרת החוב מול הנושים
חייב בהליכי חדלות פירעון רשאי להגיד לבית המשפט בקשה לאישור הסדר חוב עם הנושים. ניתן להגיש בקשה לאישור הסדר חוב אם החייב נמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון. פניה להליך חדלות פירעון החוק מאפשר לחייבים ולנושים לפתוח בהליכים, במהלכם יוחזרו חלק מהחובות, ובסיומם החייב יוכל לקבל פטור מהחובות האחרים ולפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים.
אנו נגיש בשמכם בקשה לביטול ההליכים בתיק כולל ביטול עיקול על חשבון העו"ש וביטול עיקול אצל המעסיק, וזאת על מנת שתוכלו לנהל אורך חיים תקין תוך הסדרת החובות.


bottom of page